יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר
הנחיות בדבר הלמידה וההבחנות בחט"ע, לרבות התנהלות בכל הקשור לבחינות הבגרות.

להלן קישור לדף חט"ע באתר אגף א' חינוך מיוחד.http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TichnunLimudim/hativot+gil.htmבדף זה מצויות הנחיות בדבר הלמידה וההבחנות בחט"ע, לרבות התנהלות בכל הקשור לבחינות הבגרות.באחריות מנהל/ת בית - הספר לוודא כי תהליכי העבודה מתבצעים עפ"י כל הנהלים כדי למנוע טעויות ופגיעה בזכויות התלמידים.על המנהלים ומי מטעמם לעקוב בקביעות אחר הלו"ז וההנחיות לכלל החטיבות העליונות במערכת החינוך. קישורים לאתרים הרלוונטיים מופיעים בדף חט"ע באתר אגף א' חינוך מיוחד.