יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר
מפאת חשיבות הנושא, להלן קישור לחוזר מנכ"ל בנושא אלרגיות.

התנהלות מוסדות לשם בטיחות תלמידים הסובלים מאלרגיה