יום ו', ז’ בניסן תשע”ח
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר
מפאת חשיבות הנושא, להלן קישור לחוזר מנכ"ל בנושא אלרגיות.

התנהלות מוסדות לשם בטיחות תלמידים הסובלים מאלרגיה