יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר הנגשה פרטנית
ASD ניתוח התנהגות הגיל הרך מתמטיקה חינוך לשוני שילוב תקשוב
הטיפול באומנויות מאפשר למטופל לפגוש את עצמו, באמצעות החלק היצירתי שלו, בדרך לא מילולית. לפתח את הכוחות הגלומים בו ולחזק את יכולתו להתמודד עם קשייו.

טיפול באומנויות- אומנות פלסטית, תנועה, דרמה, בבליותרפיה, מוסיקה.באמצעות הטיפול באומנויות ניתנת אפשרות להביע ולעבד את הרגשות, ההתלבטויות והמשאלות בדרך אחרת.בדרך זו, נוצר גשר בין הפרט והסביבה (הורים, אחים, חברים, גן, בי"ס). אוכלוסיית היעד: ילדים ובני נוער עם קשיים רגשיים, קשיי התנהגות, קשיים חברתיים, הפרעות קשב וריכוז, עיכוב התפתחותי- שקיבלו זכאות לטיפול במערכת החינוך- במסגרות החינוך הרגיל ובבתי ספר לחינוך מיוחד ברחבי העיר. הטיפול הינו יחידני או קבוצתי. התפתחות מקצועית-מתי"א בת ים שם לעצמו כמטרה לפתח צוות מקצועי בתחום הטיפול באומנויות.המטפלים נבחרים בקפידה ומקבלים הדרכה קבועה באופן פרטני וקבוצתי.הצוות עובר, מידי שנה, השתלמות מקצועית ייחודית, המותאמת לצורכי המטפלים. חוברת קווים מנחים לעבודת מטפלים ממקצועות הבריאות - תשעט.pdf מצ"ב חוברת קווים מנחים לעבודת המטפלים במערכת החינוך תשע"ט.חוברת זו היא נוהל האגף לעבודת המטפלים במערכת החינוך ועד ליציאת חוזר מנכ"ל בנושא.בחוברת תשע"ט נערכו מספר עדכונים:1. במבוא בנושא חקיקה שבבסיס עבודת המטפלים, נעשה עידכון לתיקון חוק חנ"מ 2018 (תשע"ח)2. בפרק 1 הגדרות המקצועות, עודכנו הגדרות למקצועות פיזיותרפיה וקלינאות תקשורת (בעבר הפרעות בתקשורת)3. בפרק 2 נהלי עבודת מטפלים במערכת החינוך, עודכנו הנהלים המתייחסים לסוג הטיפול והיקפו בנושא שימוש במודל "הכיתה כקבוצה" ופיצול עבודת המטפל.4. בפרק 5 עבודת מטפלים על פי רפורמת אופק חדש, עודכנה הערכה מעצבת למטפלים במעבר בין הדרגות.5. בפרק 6 פיתוח מקצועי עודכנה חלוקת בין השתלמויות כלליות- מוסדיות לבין השתלמויות בתחום מקצוע הטיפול.6. בפרק 7 מקורות מידע עודכן שימוש בפורטל הורים. נספחים של חוברת קווים מנחים לעבודת המטפל ממקצועות הבריאות.docx טפסים: ויתור על סודיות חינוכית טיפולית הסכמת הורים למתן טיפול באומנויות הסכמת הורים טיפול באמנויות בבית חולים סיכום התערבות טפולית קישורים: י.ה.ת. האיגוד הישראלי לתרפיה ע”י יצירה והבעה