יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר הנגשה פרטנית
ASD ניתוח התנהגות הגיל הרך מתמטיקה חינוך לשוני שילוב תקשוב
ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי מקבוצת מקצועות הבריאות, הנסמך על גופי ידע ממדעי העיסוק,הרפואה, החברה וההתנהגות. במהותו עוסק המקצוע בקידום בריאות ואיכות חיים באמצעות מעורבות בעיסוקים משמעותיים. מרחב העשייה המקצועית מתקיים בכל מקום שבו אנשים חיים פועלים, כאשר העיסוק האנושי על כל מרכיביו מהווה מוקד מרכזי וייחודי המנחה את העשייה המקצועית. מטרת התערבות בריפוי בעיסוק היא לעודד אנשים להשתתף, להיות מעורבים, ולקחתחלק בעיסוקים משמעותיים, בפעילויות ובתפקידים שונים בכל גיל ובכל מצב בריאות וכן לקדםשינויים חברתיים שיאפשרו הכללה במארג החיים (מתע"מ מחודש, , 2016 ,עמ' 7.)

ריפוי בעיסוק Occupational Therapy מרפאים בעיסוק במערכת החינוך עובדים עם תלמידים מגיל 3 עד 21 ,עם אבחנות של קשיים בתקשורת ושפה, אבחנות על רצף האוטיסטי )ASD ,)מוגבלות פיזית, ליקויי למידה, הפרעת קשב וריכוז ) ADHD ,)אבחנות פסיכיאטריות, הפרעות התנהגות, מחלות מיוחדות, ליקויי ראיה ועיוורים, כבדי שמיעה וחרשים ומוגבלות שכלית התפתחותית. למקצוע ריפוי בעיסוק כלים להערכה והתערבות למהלך כל שהות התלמיד במערכת החינוך - בגן, בבית ספר יסודי, בעת לימודיו בחטיבת הבינים ובתיכון ולכלל מאפייני התלמידים עם כל האבחנות שהוזכרו לעייל. תהליך ההתערבות של מרפאים בעיסוק כולל איתור, הערכה וטיפול בתלמידים המראים קושי במעורבות בעיסוקים השונים ומתייחס לממדים של אדם, עיסוק וסביבה. הוא מתחיל בהקשבה לתלמיד, למשפחתו ולצוות הרב מקצועי ובהערכה של העוצמות והחולשות של התלמיד וממשיך בהגדרה של מטרות ההתערבות, יישומה של תכנית טיפול ומדידת תוצאותיה. ההערכה מכוונת לאבחן את ההשתתפות של התלמיד בעיסוקים במערכת החינוך וכן את המיומנויות המוטוריות, יכולות עיבוד וויסות חושי, יכולות תפיסה ותפקודי למידה וכן מידת ההשתתפות החברתית. ההערכה גם מתייחסת לדרישות המטלה, מידת קושי מטלה והתאמתה לצרכים וליכולות התלמיד וכן לגורמים הקשורים לסביבה ולמידת התאמתה לתלמיד, הערכה של נזקים אפשריים בגין סביבת למידה או משחק לא מותאמות לתלמיד ולמטלה. הטיפול ניתן באופן ישיר לתלמיד או באופן עקיף באמצעות הדרכה, יעוץ ניטור והיוועצות לצוות החינוכי טיפולי ולמשפחה של התלמיד בשיתוף גורמים בקהילה. כמו כן מרפאים בעיסוק מעורבים במחקר בהתאם לאישורים הנדרשים. מקום עבודה וציוד מותאמים לטיפול בריפוי בעיסוק הם תנאים הכרחיים לקיום הטיפול. המרפא בעיסוק זקוק לחדר טיפול מתאים לטיפולים פרטניים או קבוצתיים, לאחסון ציוד ולשמירה על מסמכי תיעוד הטיפולים. בנוסף לחדר טיפול המרפא בעיסוק במערכת החינוך מבצע טיפולים בסביבות שונות כגון חצר הגן וחצר בית הספר, מרחב הגן או הכיתה. בחירת סביבת העבודה נעשית בהתאם למטרות הטיפול, אופיו וצרכי התלמיד. ההתערבות של המרפא בעיסוק במערכת החינוך מתמקדת בתחומים הבאים: עצמאות בפעילויות יום-יום: הקניית כלים לביצוע עצמאי של פעילויות יום יום בסיסיות כגון: היגיינה אישית, שימוש בשירותים, הלבשה, אכילה ופעילויות יום יום מורחבות )אינסטרומנטליות( כגון שימוש בכסף, ניידות בסביבה ועריכת קניות. למידה: פיתוח מרכיבים העומדים בבסיס הלמידה, כישורים ניהוליים, אסטרטגיות למידה, התארגנות לקראת מטלות לימודיות וטיפול בקשיים בתחום כישורי כתיבה. משחק ופנאי: פיתוח כישורי משחק ועיסוקים לשעות הפנאי כמקור להנאה, לאינטראקציות חברתיות ולהתפתחות סנסומוטורית, רגשית, חברתית וקוגניטיבית. השתתפות חברתית: שיפור מיומנויות חברתיות והתייחסויות לקבוצת השווים. הכנה לחיי עבודה: רכישת הרגלי עבודה ומיומנויות עבודה, פיתוח זהות של אדם עובד ובחירת תחומי עיסוק בחיי עבודה. לצד אנשי צוות נוספים, מרפאים בעיסוק תורמים מהידע הייחודי שלהם בתחום זה, תוך שימוש בכלי הערכה ותצפיות, תכניות התערבות ייחודיות ורב מקצועיות ויישום הידע בהתאמת עבודות על פי ניתוח פעילות לרצף גילאים. הכנה לשרות צבאי, לשרות לאומי ולמעבר למגורים בקהילה: ליווי אישי וקבוצתי בתהליך מעבר מבית הספר לקראת יציאה לצבא, לשרות לאומי, ללימודים גבוהים ולדיור בקהילה. הנגשה של סביבה וחומרים וייעוץ ארגונומי: התאמת הסביבה החינוכית לתפקודי התלמיד למטרות קידום בטיחותו, בריאותו של התלמיד ולתפקודו העצמאי וכן כדי להנגיש לכל תלמיד את הסביבה בה הוא מתפקד ואת החומרים בהם הוא משתמש. הייעוץ כולל התאמות של אביזרי שיקום וניידות ולקידום עצמאות בתפקוד בחיי היום, התאמות בתחום המחשב והטכנולוגיה המסייעת, התאמות של הסביבה החינוכית, התאמות מעברים בין כיתות ובין סביבות שונות במוסד החינוכי, הדרכה לישיבה מותאמת, המלצות להתאמות ארכיטקטוניות. הנגשה חושית של הסביבה והחומרים: התאמה של הסביבה החושית ושל הגרייה החושית ליכולת הקלט, העיבוד והוויסות החושי של התלמיד. פיתוח אוטונומיה של התלמיד: קידום יכולת בחירה, שיפוט ויכולות סנגור עצמי. לקוח מתוך חוברת קווים מנחים תשעט

 
 

קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...