יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר הנגשה פרטנית
ASD ניתוח התנהגות הגיל הרך מתמטיקה חינוך לשוני שילוב תקשוב
טופס להורים ואתר המשרד

על ההורים למלא נספח 1 - מצ"ב קובץ PDF - ולשלוח למייל של לימור דהן, מנהלת האגף לחינוך מיוחד, בעיריית בת ים (limor@bat-yam.muni.il) ניתן להתעדכן גם באתר של משרד החינוך: אגף א' חינוך מיוחד - חוקים ונהלים מצורפים הקבצים הבאים: נספח 1 - התוספת הראשונה [ההורים מגישים] טופס בקשת הורים להתאמות הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה-עם לוגו.pdf טפסים לבקשת טכנולוגיה: נספח 3א' - הבקשה לטכנולוגיה. מגישים את הבקשה לאיש ברשות לרכש. יש לפרט כל פריט בנפרד. ממונה נגישות במתי"א מחויב לחתום על הטופס ליד כל פריט ורק אח"כ מכבירים לרכש בעירייה. נספח 3א'-בקשה להתאמת טכונולוגיה.docx נספח 3ב' -הציוד מגיע לביה"ס, ממונה נגישות במתי"א בודק שאכן הגיע הציוד שהוזמן וחותם על הטופס. נספח 3ב'-קבלת ציוד טכנולוגיה.docx נספח 4 - חתימת הורים. מנהל ביה"ס או מי מטעמו מחתימים את ההורים על קבלת הציוד והחובה שלהם לדאוג לציוד שיגיע כל יום לביה"ס/גן. נספח 4 - החתמת הורים על ציוד טכנולוגיה.docx את נספח 3ב'+4 מעבירים לעירייה לצורך הגשת בקשה לקבלת הכסף ממשרד החינוך. נספח 5 - ערר שההורים זכאים להגיש עד 14 יום, למחוז נספח 5 - ערר - טכנולוגיה מסייעת.docx טפסים לקבלת ציוד:נספח 6 - מיפוי לצורך בקשה לאביזרי עזר נספח 6 - מיפו לצורך בקשה לאביזרי עזר.docx טופס 6א' - בקשה לאביזרי עזר [נדרשת חתימה של מדריך מחוזי, טל מלמן] טופס 6א-בקשה לאביזרי עזר.docx פירוט מגבלה ופירוט הטפסים.docx תשעט הנחיות להנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה (1).pdf הנגשה פרטנית תשעט.pdf