יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר הנגשה פרטנית
ASD ניתוח התנהגות הגיל הרך מתמטיקה חינוך לשוני שילוב תקשוב

טפסים שימושיים: חופשות והיעדרויות, דירוג והסמכה ילדים חולים: חוזר מנכ"ל - 2.2-88 נוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך חוברת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה