יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר הנגשה פרטנית
ASD ניתוח התנהגות הגיל הרך מתמטיקה חינוך לשוני שילוב תקשוב

דוח נוכחות אופק חדש.doc טופס פרטים אישיים ומערכת שעות.docx טופס נסיעות (1).doc טופס ימי הצהרה.pdf פורטל עובדי הוראה - מילוי בקשת חל"ת/ שבתון הנחיות לעבודה במתכונת של שנת לימודים גמישה בחינוך המיוחד טופס בקשה לחופשה גמישה טופס בקשה לאישור חלת לחול במהלך שנת הלימודים בקשה לחופשה ללא תשלום במהלך השנה חוברת קווים מנחים לעבודת מטפלים ממקצועות הבריאות - תשעט.pdf חדש חדש על המדף !!!! יצאו חוברות מתי"א לשנת תשע"ט : חוברת נהלים תשעט.pdf תלקיט למנהל תשעט.pdf תיק למחנכת כיתת חינוך מיוחד תשעט.pdf תיק למטפל ביצירה ובהבעה תשעט.pdf תיק לגננת תשעט - עדי ליידרמן.pdf תיק למורת השילוב בבנייה לוח תכנון דנמי מעודכן תשעט.pdf תיק למחנכת כיתת חינוך מיוחד תשעט (לשימוש).docx תלא שפה תשעט.docx תלא מתמטיקה יסודי תשעט.docx תלכ חשבון יסודי.docx תלא במתמטיקה לחטב תשעט.docx תלכ מתמטיקה חטב .docx תיק מעברים תשעט (לשימוש).docx תיק למטפל ביצירה ובהבעה תשעט (לשימוש).docx הערכה מעצבת-טופס.docx דוגמא לתחי .doc דוח סיכום עבודת מורת שילוב.doc איסוף נתונים תלמידי שילוב.docx