יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר הנגשה פרטנית
ASD ניתוח התנהגות הגיל הרך מתמטיקה חינוך לשוני שילוב תקשוב
הטפסים מעודכנים על פי חוזר מנכ"ל, כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014

חוזר מנכ"ל - יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר שאלוני הפניה - 6.1 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לועדת שילוב-השמה - טופס ממוחשב למילוי במחשב שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדת השמה.שילוב.pdf 6.2 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך רגיל לוועדת שילוב בית ספרית 6.3 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידים לקויי ראייה – שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה 6.4 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי גן בעלי לקות שמיעה 6.5 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי בית ספר יסודי ועל-יסודי בעלי לקות שמיעה 9.1 פרטיכול ועדת השילוב המוסדי 14.1 רמת התפקוד לצורך קביעת זכאות לסייעת לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל נספח 2 - טופס לאפיון חריגות נספח 8: טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב/השמה/ערר על שמירת סודיות כלי להערכת רמות תפקוד דף מרכז ועדת שילוב גני ילדים אישור הורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי